Vásárlási feltételek


FIGYELEM! Webshopunkból kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak. Megrendelésével Ön jognyilatkozatot tesz arról, hogy betöltötte ezt az életkort. Valótlan jognyilatkozatot tevőkkel szemben igényünket jogi úton érvényesítjük!

A Webshop üzemeltetője:
MI-Control Kft.
Székhely: 1134 Budapest Csángó u. 9.
Telephely: 5100 Jászberény, Dózsa György út 4.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-934786 nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 13688246-2-41
Mail: delicatessejb@gmail.com
Telefon: 70/9497474


A MEGRENDELÉS MENETE

A www.delicatesse.hu webáruházban a rendelések leadására a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

A WEBÁRUHÁZ RENDSZERÉN KERESZTÜL: A termék virtuális kosárba való helyezésével, a virtuális kosár megrendelésével és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kitöltésével: név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, utca, házszám (emelet, ajtó), átvétel módja.

 MEGRENDELÉS E-MAILEN: Az info@delicatesse.hu e-mail címen a következő adatok megadásával: a termék neve, a vevő neve, a pontos szállítási cím és telefonszám. Az ELADÓ a megrendelésről automatikus, azonnali visszaigazolást küld, de maximum 48 órán belül.

Amennyiben az ELADÓ nem küld visszaigazolást, úgy a vevőt semmilyen kötelezettség nem terheli, a Vásárlói szerződés nem köttetett meg. A megrendeléssel kapcsolatban bármilyen további tisztázásra szoruló kérdés merülne fel, az ELADÓ 24 órán belül írásban (e-mailen) tájékoztatja a vevőt. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az ELADÓ a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket haladéktalanul visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.


ÁRAK

A www.delicatesse.hu weboldalon a termékek az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.
Az ELADÓ bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található leírásokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Az ELADÓ nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. A szállítási költség a weboldalon megjelenik.


FIZETÉSI MÓDOK

A vevő a megrendelés ellenértékét a következő módokon egyenlítheti ki:

 UTÁNVÉT: Utánvét esetén készpénzes fizetéssel az átadó futárszolgálat/posta részére.

 KÉSZPÉNZ: Az ELADÓ boltjaiban, személyes átvétel esetén készpénzes fizetéssel. (A személyes átvételi pontok listáját lásd. az Elérhetőségek menüpontban)

 ELŐRE FIZETÉS: Az eladó bankszámlájára történő előre fizetés, mely után történik a kézbesítés.

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL JÁSZBERÉNYBEN – INGYENES
• Szolgáltatás: Megrendelés személyes átvétele, készpénzes fizetés. • Cím: Delicatesse bolt, Jászberény, Dózsa György u. 4. • Előzetesen megrendelt termékek átvétele: Hétfőtől - péntekig 9.00-16.00-ig, Szombaton 9.00-12.00-ig. • A termék beérkezésének határideje: a megrendelést követő 3-5 munkanap. (Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az ELADÓ a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.) • Értesítés: E-mail, SMS (amikortól átvehető).
További információ: Az átvételi hely boltként üzemel, a termékek megtekinthetőek.


PANASZÜGYINTÉZÉS

A vevő észrevételeit, a webáruházzal illetve működésével kapcsolatos kérdéseit, panaszait a következő elérhetőségeken teheti meg: • Telefon: 70/949-7474 • E-mail: info@delicatesse.hu • Levelezés cím: MI-Control Kft. 5100 Jászberény, Fazekas u. 4. Az ELADÓ a megjelölt elérhetőségeken beérkezett kérdésekre 1 munkanapon belül válaszol.


ELÁLLÁSI JOG

A vásárlóink a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján a vásárlástól 8 munkanapon belül elállhatnak.

Az elállás joga nem terjed ki a gyorsan romlandó élelmiszerre, illetve a megbontott csomagolású élelmiszerekre.

Amennyiben az elállás lehetőséggel szeretne élni, úgy a bontatlan élelmiszert, egyéb terméket juttassa vissza az alábbi címre:
MI-Control Kft. 5100 Jászberény, Fazekas u. 4.

A termék visszaszállításának költsége a Vásárlót terheli, de ezen kívül más költséget nem számolunk fel.

Társaságunk a visszaküldött termékek vételárát a vásárlóval egyeztetett módon, vagy 30 napon belül átutalással téríti vissza. Ezért kérjük a megrendelésen szereplő számlázási névhez tartozó számlaszám megadását.


Adatvédelmi irányelvek

1. A www.delicatesse.hu webáruház használata során a Regisztrált Felhasználó által a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat ("Adatvédelmi Szabályzat") figyelembevételével rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelője a www.delicatesse.hu regisztrált tulajdonosa, a MI-Control Kft. (székhely: 1134 Budapest Csángó u. 9. Cégjegyzékszám: Cg.01-09-934786 nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, mint adatkezelő ("Adatkezelő").

Adatszolgáltatás

2. Az adatszolgáltatás a Látogatók részéről önkéntes.
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

3. A regisztrációval a Látogató hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait, valamint a részvétel kapcsán a személyéhez kapcsolható kereskedelmi adatokat a www.delicatesse.hu oldal működési ideje alatt:
- a www.delicatesse.hu -ról történő információk eljuttatása;
- www.delicatesse.hu -n vállalt kötelezettségei teljesítéséhez;
- piackutatáshoz;
- a termékekkel kapcsolatos marketing és levelezési célból;
- igényfelmérés és eredménymérés;
- nyereményjáték és egyéb promóciós célból;
- oktatási szolgáltatás nyújtására; valamint
- direkt marketing szolgáltatás nyújtására a MI-Control Kft. felhasználja és kezelje.

Adatkezelés és feldolgozás

4. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy a Regisztrált Felhasználó által megadott személyes adatokat a jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságos, kizárólag az Adatvédelmi Szabályzat [3.] pontjában meghatározott célból történő felhasználásáról.
5.
Az Adatkezelő a személyes adatok nyilvántartásba vétele, kezelése, ezen adatok továbbítása során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ("Adatvédelmi Törvény") előírásainak megfelelően jár el.
6.
A Regisztrált Felhasználó személyes adatait www.delicatesse.hu elhelyezett elektronikus formanyomtatvány kitöltésével adja meg, amely tartalmazza a Látogató nevét, lakcímét, email címét és egyéb azonosításra szolgáló adatokat ("Regisztrációs Űrlap").
7. A Regisztrációs Űrlap kitöltésével a Látogató kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő az adatbázisában megőrizze; Adatkezelő a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje;
8. Az adatkezelés kezdő időpontja a Regisztrációs Űrlap kitöltésének időpontja.
9. Az Adatkezelő a személyes adatokat a www. delicatesse.hu való regisztrációt követő 5 évig tárolja nyilvántartás céljából.
10. A Regisztrációs Űrlapot meghatározott időre kitöltő Látogató esetében a személyes adatokat az Adatkezelő törli.
11. A személyes adatok feldolgozása elektronikus úton, automatizált módon történik.
12. Az Adatkezelőn kívül más harmadik személy részére az adatkezelés időtartama alatt, ill. azt követően a Regisztrált Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem ad ki.
13. Az Adatkezelő köteles minden szükséges intézkedést megtenni a Regisztrált Felhasználó személyes adatainak megvédéséhez és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásához. Kijelenti továbbá, hogy a megadott személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, egyéb adatokkal nem kapcsolják össze.

Regisztrált Felhasználó jogai

14. A Regisztrált Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat [3]. pontjában megjelölt elérhetőségeken a Adatvédelmi Törvény 11. § (1)-(3) bekezdése alapján tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbításáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról.
15. Az Adatkezelő a valóságnak meg nem felelő személyes adatot köteles helyesbíteni, kifejezett kérésre a Regisztrált Felhasználó személyes adatát a Regisztrált Felhasználó által megadott módon módosítani, Regisztrált Felhasználó személyes adatát kérésére az adatbázisából törölni és adatai kezelésének megszüntetését kérni.
16. A Regisztrált Felhasználó személyes adataival kapcsolatos jogai megsértése esetén az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt elérhetőségeken tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, illetve választása szerint a lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bírósághoz, vagy az Adatvédelmi Biztos Hivatalához fordulhat.
17. Az Adatvédelmi Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben az Adatvédelmi Törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény rendelkezései az irányadóak.

Az adatvédelmi hivatal regisztrációs száma a lap alján található.